ΑΡΘΡΑ

PRP Platelet Rich plasma

Το αίμα αποτελείται από κύτταρα, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Αυτά αιωρούνται μέσα σε ένα υγρό που ονομάζεται πλάσμα.

Πως δρουν τα PRPs? Tα αιμοπετάλια ενεργοποιούνται με χλωριούχο ασβέστιο (DNA activator) που περιέχεται σε φιαλίδιο ώστε να εκκρίνουν τους αυξητικούς παράγοντες που έχουν αποθηκευμένους στα κοκκία τους.

Περισσότερα